18-19.01.2019 – SZKOLENIE AWF

18-19.01.2019 – SZKOLENIE AWF

NAZWA SZKOLENIA:   JAK WYKORZYSTAĆ RUCH WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA Z GŁĘBSZĄ (umiarkowaną i znaczną) NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ?

TERMIN:  18-19.01.2019r.

LICZBA GODZIN:  12 godzin dydaktycznych (12 x 45 min.)

MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI SZKOLENIA:   Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a Wrocław

18.01.2019 (piątek) –     16:00 – 19:45, sala 010

                               19.01.2019 (sobota) –     9:00 – 14:30, sala 98

 

ADRESACI: nauczyciele przedszkoli oraz szkół, oligofrenopedagodzy, studenci kierunków     nauczycielskich

PROWADZĄCY:   Elżbieta Todorowska – doktor nauk o kulturze fizycznej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, dyplomowany nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, propagator edukacji zdrowotnej, nauczyciel dydaktyczny, specjalizuje się w pracy z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

CEL OGÓLNY:       doskonalenie metodycznego warsztatu pracy nauczycieli, również przyszłych nauczycieli

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Założenia ogólne dotyczące możliwości oraz potrzeb funkcjonalnych dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Metody, formy i zasady prowadzenia zajęć usprawniających.
  3. Zadania prowadzącego zajęcia.
  4. Część praktyczna – warsztaty z wykorzystaniem wybranych elementów metod i form pracy
    z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

 

PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW:  15 – 20 osób

KOSZT:  250 zł/ osoba

WYDAWANE DOKUMENTY:  po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

ZGŁOSZENIA: zawierające imię i nazwisko, zawód/rodzaj studiów, kierunek i rok  – proszę kierować na adres mail: elzbieta.todorowska@gmail.com lub cdk@awf.wroc.pl  do dnia 16.01.2019r.

Zmień rozmiar czcionki
Contrast