Szanowni Państwo!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, zajęcia stacjonarne w dniach od 26.04.2021 r do 30.04.2021 r. w Szkole Przysposabiającej do Pracy Fundacji ECDiE zostają zawieszone. W tym czasie zajęcia dydaktyczne i  rewalidacyjne będą się odbywały w formie zdalnej.

WAŻNE dla rodziców!

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:
– rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
– ubezpieczonym rodzicom dzieci:

do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Adrian Tylipski

Dyrektor szkoły