Kontaktformular

* Inhalt erforderlich

Adresse

Arbeitsvorbereitungsschule im Evangelischen Martin-Luther-Zentrum für Diakonie und Bildung

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław

Kontakt

tel. +48 71 78 23 743
fax.  +48 71 79 82 601
e-mail: sekretariat.spp@diakonia.pl

Informationen

NIP 894-25-40-781
REGON 970 262 387