PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Telefon: (71) 34-67-440
Fax: (71) 342 12 60
Adres: 50-053 Wrocław, ul. Szewska 6/7
E-mail: wroclaw@pfron.org.pl

ul. Strzegomska 6 tel. (071) 78-22-300 do 03

Zmień rozmiar czcionki
Contrast