Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferuje trzyletni cykl kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • rozmowa kwalifikacyjna

 

Zmień rozmiar czcionki
Contrast