PLAN ZAJĘĆ

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO

I półrocze 01.09.2020 r. – 15.01.2021 r.
II półrocze 01.02.2021 r. – 25.06.2021 r. 

TERMINARZ PRZERW W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

  • Zimowa przerwa świąteczna              23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.
  • Ferie zimowe                                                         18 stycznia – 31 stycznia 2021 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna                        1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
  • Zakończenie roku szkolnego                                                     25 czerwca 2021 r.

DŁUGIE WEEKENDY

  • 01.05.2021 r. – 03.05.2021 r.         (Święto Pracy, Święto Uchwalenia Konstytucji)
  • 03.06.2021 r. – 06.06.2021 r.         (Boże Ciało)

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

  • 11.11.2020 r.          (Święto Niepodległości)
  • 06.01.2021 r.          (Święto Trzech Króli)

GRAFIK OPIEKI ŚWIETLICOWEJ