PLAN ZAJĘĆ

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO

I półrocze 02.09.2019 r. – 07.02.2020 r.
II półrocze 24.02.2020 r. – 26.06.2020 r. 

TERMINARZ PRZERW W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

  • Zimowa przerwa świąteczna         23 grudnia 2019 r. – 6 stycznia 2020 r.
  • Ferie zimowe                                                                 10 lutego – 23 lutego 2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna                   9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
  • Zakończenie roku szkolnego                                                     26 czerwca 2020 r.

DŁUGIE WEEKENDY

  • 31.10.2019 r. – 03.11.2019 r.         (Święto Reformacji, Dzień Wszystkich Świętych)
  • 01.05.2020 r. – 03.05.2020 r.         (Święto Pracy, Święto Uchwalenia Konstytucji)
  • 12.06.2020 r. – 14.06.2020 r.         (Boże Ciało)

GRAFIK OPIEKI POZALEKCYJNEJ