PLAN ZAJĘĆ

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO

I półrocze 03.09.2018 r. – 25.01.2019 r.
II półrocze 11.02.2019 r. – 19.06.2019 r.  

TERMINARZ PRZERW W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

  • Zimowa przerwa świąteczna             23 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2018 r.
  • Ferie zimowe                                               28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna         18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
  • Zakończenie zajęć w SPP                      19 czerwca 2019 r. 

DŁUGIE WEEKENDY

  • 31.10.2018 r. – 4.11.2018 r.        (Święto Reformacji, Dzień Wszystkich Świętych)
  • 1.05.2019 r. – 05.05.2019 r.          (Święto Pracy, Święto Uchwalenia Konstytucji)

GRAFIK OPIEKI POZALEKCYJNEJ