Doradztwo zawodowe to cykl spotkań w ramach zajęć dodatkowych. Uczniowie wybranych klas dwa razy w miesiącu spotykają się z doradcą zawodowym w ramach warsztatów “Aktywność na rynku pracy”. Ich celem jest nabywanie kompetencji społeczno- zawodowych oraz przygotowywanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy na chronionym i otwartym rynku pracy.

Zmień rozmiar czcionki
Contrast