Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-spp/page-child.php on line 29

Doradztwo zawodowe to cykl spotkań w ramach zajęć dodatkowych. Uczniowie wybranych klas dwa razy w miesiącu spotykają się z doradcą zawodowym w ramach warsztatów „Aktywność na rynku pracy”. Ich celem jest nabywanie kompetencji społeczno- zawodowych oraz przygotowywanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy na chronionym i otwartym rynku pracy.