Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-content/themes/ecdie-spp/page-child.php on line 29

Dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi organizujemy dowóz także po 21 r.ż.