Dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi organizujemy dowóz także po 21 r.ż.