Kadra Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy to wysoko wykwalifikowani nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz kierunkowe z zakresu pedagogiki specjalnej –  oligofrenopedagogiki

Adrian Tylipski – dyrektor
Aleksandra Jarosz – opieka psychologiczno-pedagogiczna (sala 115, budynek C)

Wychowawcy klas:

Barbara Kozłowska– nauczyciel, wychowawca klasy I A (sala 103, budynek C)
Joanna Kunert – nauczyciel, wychowawca klasy I B (sala 205, budynek A)
Beata Czerwińska – pomoc wychowawcy w klasie I B
Agnieszka Wadowska – nauczyciel, wychowawca klasy I C (sala 302, budynek A)
Katarzyna Mateusiak – pomoc wychowawcy w klasie I C
Danuta Połednik – nauczyciel, wychowawca klasy I D (sala 118, budynek C)
Karolina Szulc – nauczyciel, wychowawca klasy I E (sala 206, budynek A)
Aleksandra Potocka – nauczyciel, wychowawca klasy II A (sala 304, budynek A)
Iwona Sobańska – nauczyciel, wychowawca klasy II B (sala 108, budynek C)
Sławomir Jabczyk – pomoc wychowawcy w klasie II B
Aleksandra Krakowiak – nauczyciel, wychowawca klasy II C (sala 107, budynek C)
Aneta Grześniak – pomoc wychowawcy w klasie II C
Agnieszka Tereba-Zawadzka – nauczyciel, wychowawca klasy III A (sala 102, budynek C)
Janusz Wojsa – pomoc wychowawcy w klasie III A
Barbara Patoła – nauczyciel, wychowawca klasy III B (sala 303, budynek A)
Justyna Szymaszek – pomoc wychowawcy w klasie III B
Agnieszka Golińczak – nauczyciel, wychowawca klasy III C (sala 204, budynek A)

 

Nauczyciele przedmiotów:

Joanna Borowska– nauczyciel technik komputerowych
Monika Kiełbowicz – nauczyciel zajęć terapeutycznych i katecheta
Anna Kamieniecka – nauczyciel zajęć kształtujących kreatywność
Dorota Sosińska – nauczyciel zajęć kształtujących kreatywność
Grażyna Ogrodnik – nauczyciel technik użytkowych
Marcin Ruta – nauczyciel technik użytkowych
Magdalena Szewczyk – nauczyciel zajęć logopedycznych (sala 116, budynek C)
Karolina Pisula – nauczyciel kwiaciarstwa/ogrodnictwa i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Agnieszka Wilińska – nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Wojciech Wiliński – nauczyciel wychowania fizycznego
Arkadiusz Zalwowski – nauczyciel kwiaciarstwa/ogrodnictwa

Zmień rozmiar czcionki
Contrast