Oferta edukacyjna

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Zajęcia rozwijające komunikowanie się służą nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliższym i dalszym środowisku za pomocą mowy, pisma oraz w każdy możliwy dla ucznia sposób, za pomocą metod wspomagających i alternatywnych. W placówce respektujemy sposoby porozumiewania się każdego ucznia i rozwijamy jego potrzeby komunikacyjne, opierając się na metodach graficznych (PCS, pismo)i werbalnych. Jeśli zachodzi taka potrzeba korzystamy z symboli manualnych (gestów) i graficznych systemu Makaton. Umiejętności te rozwijamy w grupach rówieśniczych, podczas kontaktów z pracownikami szkoły i  zaprzyjaźnionych placówek oraz w terenie np. sklepy, usługi.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Podczas zajęć kształtowane są nawyki prawidłowej postawy ciała tj. prawidłowe ustawienie stóp czy nawyk prawidłowego chodu. Uczniowie uczą się również przyjmowania pozycji skorygowanej podczas wykonywania ćwiczeń. Podczas lekcji wykonują zestaw ćwiczeń dostosowany do poszczególnych wad postawy, mające na celu wzmocnienie mięśni osłabionych bądź rozciągnięcie tych mięśni, które są nadmierne napięte. Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Stosowane na zajęciach ćwiczenia mają doprowadzać do poprawy funkcjonowania, wzmocnienia mięśni posturalnych, korekcję istniejących wad postawy bądź jej regresji czy kształtowanie odpowiedzialności za własne ciało.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne obejmują całość zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usuniecie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. W trakcie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu: kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, rozwijanie słuchu, kształtowanie prawidłowej artykulacji głosek, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, bogacenie słownictwa oraz kształtowanie swobodnej wypowiedzi ucznia.

 

Zmień rozmiar czcionki
Contrast