Contact form

* required

Main office

The Special Job Training School in The Marcin Luther Memorial Evangelical Centre for Diaconia and Education

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław

Contact

phone +48 71 78 23 743
fax.  +48 71 79 82 601
e-mail: sekretariat.spp@diakonia.pl

Information

NIP 894-25-40-781
REGON 970 262 387